Redaktørens guide til at redigere et manuskript

I disse dage, mens jeg venter på at barn nr. 2 melder sin ankomst, har jeg været med til at redigere en bog for spejderforeningen FDF om god ledelse i de lokale kredse. Med bidrag fra 18 forskellige forfattere har det været en udfordring at finde et fælles særpræg, men samtidig bibeholde hver enkelt forfatters stemme. Bogen har to andre redaktører uden forlagsbaggrund og de har bl.a. udfordret mig til at sætte ord på, hvad det er jeg gør, som redaktør.

Og hvad er det lige man gør? Filer lidt her og retter lidt kommaer der? Det er faktisk svært at sætte ord på. Uanset hvad, så er tiden en afgørende faktor – at man har tid til at gennemgå flere etaper, så manuskriptet kan behandles med nænsomhed. Det er trods alt en eller flere forfatteres hjerteblod.

Tidligt på banen

Ideelt set vil jeg gerne involveres så tidligt i processen som muligt, så jeg kan kommentere på strukturen i bogen/de enkelte bidrag til bogen inden det hele er skrevet. Ofte bliver forfatteren og jeg enige om en fast struktur, som alle kapitler skal bygges op efter – fx i forhold til indledning af kapitlet, bokse, typer af afsnit etc. Når dette er på plads skriver forfatteren et enkelt eller to kapitler, hvorefter vi retter til igen. Det er meget sjovere for alle parter at lave justeringer på dette tidspunkt, end når hele manuskriptet er færdigt.

Samtidig er det vigtigt så tidligt som muligt at forberede forfatteren på, at der er en lang redigeringsproces som ligger efter det tidspunkt, hvor forfatteren føler at manuskriptet er færdigt.

Kommentarer og sproglige rettelser i hver sin runde

Som forfatter kan det føles som en kold spand vand i hovedet, hvis man får et worddokument tilbage fyldt med røde streger. Hvis det er muligt vil jeg derfor gerne have to kommentarrunder – en hvor der er forslag til strukturændringer, uddybninger og opklaringer af misforståelser (primært Wordkommentarer). Og en hvor der er mere tekstnære rettelser (primært Wordkorrekturændringer – altså de røde streger). På den måde får forfatteren selv mulighed for at stramme op i første runde og kan lave indholdsmæssige ændringer med sine egne ord, frem for at jeg som redaktør skal gætte mig til, hvad forfatteren mener – jeg er jo ikke fagekspert.

For begge typer af rettelser er det vigtigt at komme med konkrete rettelsesforslag. Det er meget nemmere at forholde sig til et konkret forslag til en omformulering end en kommentar a la “dette bør strammes op”.

Jeg har i øvrigt altid synes at det var interessant at bemærke, at I Danmark så varetager én redaktør som oftest hele processen, mens man på mange store engelske og amerikanske forlag har opgaverne fordelt på flere forskellige slags redaktører. Der er således både commissioning editors og copyeditors, hvor førstnævnte står for antagelse af forfattere og tidlig manuskript-tilretning, mens sidstnævnte har ansvaret for det mere detaljeorienterede redaktionsarbejde.

Hold motivationen oppe

Selv om man har været skarp på både forventningsafstemning og taget kommentarerne i flere etaper, så kommer der naturligt et tidspunkt, hvor det som forfatter er svært at motivere sig til at arbejde mere med manuskriptet. Min erfaring er, at det punkt kan udsættes en smule, hvis man som redaktør er god til at give positiv opmuntring. For eksempel ved at huske også at kommentere de steder, hvor manus fungerer godt – inkl. forklaring af, hvorfor det virker. For det første øger det sandsynligheden for mere af samme skuffe. For det andet gør ros det lidt nemmere at få rettelserne med.

Gør rettelserne synlige

Redaktion og korrektur er i høj grad en tillidssag, så jeg vil gerne skabe en gennemsigtig proces, så vidt det er muligt. Tilliden bliver hurtigt brudt, hvis forfatteren opdager indholdsmæssige ændringer, som man ikke har gjort opmærksom på. Som redaktør er man jo næsten aldrig så godt inde i stoffet som forfatteren, så der er risiko for, at man utilsigtet retter til noget, der fagligt set er forkert. Derfor slår jeg altid Words korrekturfunktion til, før jeg laver rettelser af nogen som helst art.

Sådan griber jeg gerne redaktionen af en manuskript an. Om jeg lever op til mine idealer, vil jeg lade være op til mine forfattere og læsere at bedømme.

Har du et godt redigeringsfif, du kan dele med os andre? Eller som forfatter erfaringer fra den anden side af bordet?

Foto af Gilles Chiroleu

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *